Вибір каталітичного покриття газодифузійного катода для електрохімічного синтезу гіпохлоритів

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
електрохімічний синтез, висококонцентровані розчини, електропроводності, катодні матеріали
Бібліографічний опис
Рутковська К. С. Вибір каталітичного покриття газодифузійного катода для електрохімічного синтезу гіпохлоритів / К. С. Рутковська, Г. Г. Тульський, В. П. Гомозов // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 378.