Вибір каталітичного покриття газодифузійного катода для електрохімічного синтезу гіпохлоритів

Ескіз недоступний

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

електрохімічний синтез, висококонцентровані розчини, електропроводності, катодні матеріали

Бібліографічний опис

Рутковська К. С. Вибір каталітичного покриття газодифузійного катода для електрохімічного синтезу гіпохлоритів / К. С. Рутковська, Г. Г. Тульський, В. П. Гомозов // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 378.