Дослідження можливостей MS Power Point для створення анімацій фізічних явищ та процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, фізичні процеси, презентації, комп'ютерні програми, графічні редактори

Бібліографічний опис

Ісаінков І. В. Дослідження можливостей MS Power Point для створення анімацій фізічних явищ та процесів / І. В. Ісаінков, І. В. Синельник // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 18-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 135.