Біотехнологічні аспекти очищення стічних вод за допомогою міксобактерій

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

забруднення стічних водойм, міксобактерії, Myxococcus xanthus, хемоорганотрофи, аероби, ковзаючі бактерії, геном прокаріотів, штам бактерій, харчування бактерій, колонії бактерій, транскриптомічні дослідження, хижацький процес, спільне культивування, аеробні міксобактерії, біофільтр, модифікація генетичного матеріалу, мікроорганізми, регуляція дій штаму

Бібліографічний опис

Красніков І. С. Біотехнологічні аспекти очищення стічних вод за допомогою міксобактерій / І. С. Красніков, Н. Ю. Масалітіна // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 438.