Система відбору потужності на основі підвищувальних перетворювачів для фотоелектричної станції

Ескіз недоступний

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Система відбору потужності фотоелектричної станції складається з елементів, що здійснюють відбір потужності від ФЕМ і елемента для перетворення постійного струму, що генерується ФЕМ у електроенергію промислової частоти. Відбір потужності від ФЕМ здійснюється набором підвищувальних перетворювачів, які збільшують генеровану ФЕМ постійну напругу до значень 600-700В, підвищувальні перетворювачі виконані за резонансною схемою з цифровим керуванням реалізацією алгоритму стеження за точкою максимальної потужності ФЕМ під керуванням мікроконтролера та об'єднані в інформаційну мережу для моніторингу параметрів ФЕМ і самодіагностики, підвищувальні перетворювачі скомутовані паралельно для забезпечення можливості безперебійної роботи системи в разі відмови одного або декількох ФЕМ, а для перетворення генерованої ФЕМ постійної напруги, в електроенергію промислової частоти масив послідовно з'єднаних мікроінверторів замінений на потужний інвертор промислового класу з можливістю зовнішнього керування.

Опис

Ключові слова

патент, корисна модель, сонячна енергія, електроенергія, напруга, інвертори, резонансна індуктивність

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 137519 Україна, МПК (2019.01) H02J 3/00 H02M 3/06 (2006.01) H02M 3/44 (2006.01). Система відбору потужності на основі підвищувальних перетворювачів для фотоелектричної станції / Зайцев Р. В., Кіріченко М. В., Дроздов А. М., Хрипунов Г. С., Мінакова К. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 03750 ; заявл. 11.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20. – 6 с. : іл.