Полиномиальная идентификация динамики гликемии при глюкозотолерантном тестировании

Ескіз недоступний

Дата

2019

DOI

doi.org/10.37699/2308-7005.3-4.2019.05

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України"

Анотація

В работе рассмотрено вероятностно-статистическое обоснование эффективности использования параметрической идентификации моделей динамики гликемии, представленных полиномами второго и четвертого порядка
У роботі розглянуто вірогіднісно-статистичне обґрунтування ефективності використання параметричної ідентифікації моделей динаміки глікемії, що представлені поліномами другого і четвертого порядків.
The paper considers the probabilistic and statistical justification of the effectiveness of using parametric identification of glycemic dynamics models represented by second and fourth order polynomials

Опис

Ключові слова

динамика гликемии, параметрическая идентификация, полиномиальная модель, динаміка глікемії, параметрична ідентифікація, поліноміальна модель, glycemic dynamics, parametric identification, polynomial model

Бібліографічний опис

Полиномиальная идентификация динамики гликемии при глюкозотолерантном тестировании / Е. И. Сокол [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2019. – № 3-4 (96-97). – С. 29-32.