Метод ідентифікації харчових добавок (підсолоджувачів) з метою виявлення фальсифікації продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Показано, що найбільш ефективним для довкілля є технологічний процес перероблення та утилізації нафтопродуктів з використанням центрифуги, оброблення та утилізація донних осадів, нафтошламів.

Опис

Ключові слова

технологічний процес, перероблення, утилізація, нафтопродукти, центрифуга, донні осади, нафтошлами

Бібліографічний опис

Метод ідентифікації харчових добавок (підсолоджувачів) з метою виявлення фальсифікації продукції / П. Г. Столярчук [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 46. – С. 3-7.

Зібрання