Інноваційність підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Визначена неспроможність держави організаційно і фінансово підтримати існування науки на належному рівні. Єдиною ланкою, яка може забезпечити інноваційний розвиток країни, є підприємство у формі міжнародної корпорації.
Determined the failure of the state organizationally and financially support the existence of science at the proper level. The only element that can provide innovative development of the country, there are companies prizes in the form of an international corporation.

Опис

Ключові слова

діяльність інноваційна, розвиток економічний, корпорація міжнародна, innovative activity, economic development, small enterprises, middle enterprises, large enterprises, international corporation

Бібліографічний опис

Ковальов Є. В. Інноваційність підприємства / Є. В. Ковальов, Т. Є. Никифорець // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 12-17.

Зібрання