Синергетичний ефект ОПС з нелінійною характеристикою жорсткості в умовах багатокоординатного імпульсного навантаження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті досліджено зміну динамічних характеристик об’єкта просторової структури при різних типах його завантаженості на базі теорії синергетичного ефекту. Визначено коефіцієнти синергізму у випадку нелінійних характеристик жорсткості пружних елементів підвіски об’єкта. Виконаний порівняльний аналіз вібраційної активності об’єкта, при різних типах багатокоординатного імпульсного навантаження.
The change of space structure object dynamical characteristics at different types of it’s work-load on the base of synergistic effect theory is elucidated in the paper. Synergistic coefficients are definite in the case of nonlinear descriptions of inflexibility of resilient elements of object pendant. Comparative analysis of object vibration activity at different types of the multi-coordinate impulsive loading is pursued.

Опис

Ключові слова

об’єкти просторової структури, динамічні характеристики, просторові коливання, коефіцієнти синергізму, багатокоординатні вібрації

Бібліографічний опис

Шпачук В. П. Синергетичний ефект ОПС з нелінійною характеристикою жорсткості в умовах багатокоординатного імпульсного навантаження / В. П. Шпачук, Г. О. Нікітіна // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 188-196.

Зібрання