Державна політика розвитку дітей з особливими потребами: зарубіжні підходи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

інклюзивна освіта, освітні потреби дітей, освітня політика, "соціальна модель"

Бібліографічний опис

Гура Т. В. Державна політика розвитку дітей з особливими потребами: зарубіжні підходи / Т. В. Гура, В. М. Мороз, А. С. Спичак // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 206-209.