Проблеми оподаткування підприємств податком на додану вартість

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

бюджет, корупція, економічний потенціал, платник податків, budget, corruption, economic potential, taxpayer

Бібліографічний опис

Пінчук Т. А. Проблеми оподаткування підприємств податком на додану вартість / Т. А. Пінчук, І. В. Степаненко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 84-87.