Визначальні тенденції розвитку вищої електротехнічної освіти в Україні (перша половина XX ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Анотація

У статті досліджується громада студентів-іноземців у Харкові за чисельністю та країнами походження на підставі статистичних даних. Виявлено, що абсолютну більшість з них складають вихідці з Азії та країн пострадянського простору.
The article relying on statistics examines the community of foreign students in Kharkov after there number and country of origin. It is detected, that the absolute majority of them are Asin by birth and come from the former Soviet Union’s republics.

Опис

Ключові слова

вища технічна освіта, вищі технічні заклади, закордонна інженерна освіта, студенти-іноземці, Харківський політехнічний інститут, Київський політехнічний інститут

Бібліографічний опис

Тверитникова О. Визначальні тенденції розвитку вищої електротехнічної освіти / О. Тверитникова // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 5. – С. 140-142.