Вплив фінансово-кредитних інструментів державного регулювання на розвиток акціонерних товариств в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено основні напрямки та механізм впливу бюджетно-податкових та грошово-кредитних інструментів державного регулювання на становлення та розвиток акціонерних товариств в Україні.
The basic directions and the mechanism of influence of budgetary-tax and monetary and credit tools of state regulation on formation and development of joint-stock companies in Ukraine are investigated.

Опис

Ключові слова

політика бюджетно-податкова, політика грошово-кредитна, економіка національна, joint-stock company, state regulation, financially-credit tools, budgetary-tax policy, monetary and credit policy

Бібліографічний опис

Алексеєнко Л. М. Вплив фінансово-кредитних інструментів державного регулювання на розвиток акціонерних товариств в Україні / Л. М. Алексеєнко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 96-105.

Зібрання