Видатний організатор інженерної освіти в Україні Віктор Львович Кирпичов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Висвітлюється діяльність видатного вченого, педагога, організатора вищої технічної освіти в Україні, першого директора Харківського технологічного і першого ректора Київського політехнічного інститутів, батька російських інженерів Віктора Львовича Кирпичова.
Activity of the outstanding scientist, the teacher, the organizer of the higher technical education in Ukraine, the first director of the Kharkov technological institute and the first rector of Kiev polytechnical institute, the father of Russian engineers of Victor Lvovich Kirpichov is illustrated.
Опис
Ключові слова
історія науки, ХТІ, Харківський технологічний інститут, біографія, вчені, вища технічна школа, наукові праці, спадкоємність
Бібліографічний опис
Бєсов Л. М. Видатний організатор інженерної освіти в Україні Віктор Львович Кирпичов / Л. М. Бєсов, Г. Л. Звонкова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : История науки и техники. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2009. – № 29. – С. 9-18.