Методи і засоби інформаційного забезпечення режимів електричних мереж в умовах низької якості електроенергії

dc.contributor.authorФілянін, Данило Володимировичuk
dc.date.accessioned2019-05-06T12:29:07Z
dc.date.available2019-05-06T12:29:07Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, 2018. Дисертація присвячена науково-прикладній проблемі – пошуку винуватців гармонічних спотворень в електричних мережах та підвищенню якості електроенергії шляхом створення системи діагностики і контролю на базі АСКОЕ. Обґрунтовано використання технології розподілених вимірювань для пошуку винуватців спотворень. Розроблено модифікацію методу гармонічного аналізу для підвищення достовірності визначення джерел спотворення. На підставі результатів досліджень запропоновано методи розподілу компенсаційних виплат між елементами електричної мережі та абонентами, що споживають потужність вищих гармонік. Розроблено ряд рекомендацій щодо практичного застосування результатів дисертаційної роботи. Запропоновано метод непрямого контролю температури кабельних ліній.uk
dc.description.abstractThesis for the PhD degree in technical sciences, Specialty 05.14.02 – power plants and electric power complexes. National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute", Kyiv, 2019. The thesis is oriented to the scientific and applied problem - harmonic distortion sources detection in distribution systems (DS), improving the electromagnetic compatibility of electrical equipment, increasing the reliability of electric power supply by creating a diagnostic and control system. The use of distributed measurements to distortions source detection is justified. A modification of the method of harmonic analysis is developed to increase the reliability of distortions sources detection. Based on the study’s results, methods for distributing compensation payments between DS`s subjects that consume harmonics power are proposed. A number of recommendations on the practical application of the results of the thesis work have been developed. A method for indirect monitoring of the temperature of cable lines is proposed.en
dc.identifier.citationФілянін Д. В. Методи і засоби інформаційного забезпечення режимів електричних мереж в умовах низької якості електроенергії [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 / Данило Володимирович Філянін ; [наук. керівник Волошко А. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: с. 17-18. – укр.uk
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40946
dc.language.isouk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectякість електроенергіїuk
dc.subjectпараметри якості електроенергіїuk
dc.subjectгармонікиuk
dc.subjectджерела спотвореньuk
dc.subjectпотужність гармонікuk
dc.subjectвимірювання потужності гармонікuk
dc.subjectкоефіцієнт гармонікuk
dc.subjectлічильники електроенергіїuk
dc.subjectкоефіцієнт розподілуuk
dc.subjectтемпература кабельної лініїuk
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk
dc.subjectpower qualityen
dc.subjectpower quality parametersen
dc.subjectharmonicsen
dc.subjectdistortion sourcesen
dc.subjectharmonics poweren
dc.subjectharmonic power measurementen
dc.subjecttotal harmonic distortionen
dc.subjectpower metersen
dc.subjectdistribution coefficienten
dc.subjectpower cable temperatureen
dc.subject.udc621.316.1
dc.titleМетоди і засоби інформаційного забезпечення режимів електричних мереж в умовах низької якості електроенергіїuk
dc.title.alternativeMethods and tools of information support for mode management tasks of electrical networks in low power quality conditionsen
dc.typeThesisen
thesis.degree.advisorВолошко Анатолій Васильовичuk
thesis.degree.committeeMemberВепрік Юрій Миколайовичuk
thesis.degree.committeeMemberСендерович Геннадій Аркадійовичuk
thesis.degree.committeeMemberШевченко Сергій Юрійовичuk
thesis.degree.departmentСпеціалізована вчена рада К 64.050.06uk
thesis.degree.discipline05.14.02 – електричні станції, мережі та системиuk
thesis.degree.grantorНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
thesis.degree.levelкандидатська дисертаціяuk
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
avtoreferat_2019_Filianin_Metody_i_zasoby.pdf
Розмір:
777.36 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.23 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: