Проблеми рейдерства на фондовому ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В даній статті розкриваються проблеми пов’язані з рейдерство на фондовому ринку та висвітлюються негативні сторони таких атак.
In this article problems open up constrained from raider at the fund market and negative parties of such attacks are illuminated.

Опис

Ключові слова

рейдерств, рейдерські атаки, подолання, фондовий ринок

Бібліографічний опис

Кизим А. О. Проблеми рейдерства на фондовому ринку України / А. О. Кизим // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 68-71.

Зібрання