Тіокарбамідно-цитратні електроліти як альтернатива ціанідним електролітам у вирішенні проблем захисту довкілля і запобігання надзвичайним ситуаціям

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет цивільного захисту України

Анотація

Опис

Ключові слова

тіокарбамідно-цитратні електроліти, захист довкілля, надзвичайні ситуації, гальванічні покриття, ціаніди, ціанід-аніон, екологічні технології, кислі тіокарбамідно-цитратні електроліти, метали підгрупи міді, поверхнево-активні речовин, тіокарбамід

Бібліографічний опис

Тіокарбамідно-цитратні електроліти як альтернатива ціанідним електролітам у вирішенні проблем захисту довкілля і запобігання надзвичайним ситуаціям / О. Л. Смірнова [та ін.] // Проблеми надзвичайних ситуацій = Problems of Emergency Situations : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20 травня 2021 р. / Національний університет цивільного захисту України ; ред. кол.: В. Садковий [та ін.]. – Харків : НУЦЗУ, 2021. – С. 210-211.