Методика оцінки якості виробів із вторинних полімерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто порядок і способи проведення товарознавчої оцінки якості полімерних матеріалів із вторинної сировини. Показано можливості використання статистичних методів забезпечення якості для проведення відбору зразків для оцінювання якості виробів та подальшого моделювання. Встановлено зміни показників якості при старінні полімерних матеріалів із вторинної сировини та їх взаємозв’язок із фізико-хімічними властивостями досліджуваних матеріалів.

Опис

Ключові слова

властивості покриття, полімерні плівки, тривалість експлуатації, виготовлення, технологічні параметри

Бібліографічний опис

Яцишин Б. П. Методика оцінки якості виробів із вторинних полімерів / Б. П. Яцишин, М. М. Мартинюк, М. П. Солоп // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 46. – С. 202-205.

Зібрання