Розробка і дослідження відцентрово-ударної дробарки з демпфуючою гідростатичною опорою розгонного ротора

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Описано особливості конструкції і принципи роботи відцентрово-ударної дробарки з гідростатичною опорою розгінного ротора, яка дозволяє ефективно компенсувати конструктивні і технологічні дисбаланси швидкообертового ротора. Приведено результати дослі-джень дробарки в напівпромислових умовах по дробленню магнетитових кварцитів Криворізького залізорудного родовища. Зроблений висновок про доцільність застосування дробарок для дроблення руд і будівельних матеріалів.
The features and design principles of centrifugal-Impact crusher with hydrostatic mainstay booster rotor, which can effectively compensate for the structural and technological imbalances rapidly rotating rotor. Hydrostatic support is a container filled with an annular hydrostatic. As hydrostatic recommended to use water laced with industrial alcohol with robot at subzero temperatures, or liquid oil or antifreeze. The results of research into the crusher for crushing semi terms magnetite quartzite Krivoy Rog iron ore deposits. The conclusion of the feasibility of crushers for crushing ores and building materials.
Опис
Ключові слова
гірничорудна промисловість, швидкообертовий ротор, магнетитові кварцити, дезінтеграція, crusher, rotor, quartzite, crushing, building materials
Бібліографічний опис
Сокур М. І. Розробка і дослідження відцентрово-ударної дробарки з демпфуючою гідростатичною опорою розгонного ротора / М. І. Сокур, Л. М. Сокур, І. М. Сокур // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 130-137.