Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/dngik

Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату" була заснована в 2010 році для підготовки спеціалістів в нафтогазовій промисловості.

Характерною рисою діяльності кафедри "Видобування нафти, газу та конденсату" є постійний зв'язок з підприємствами та організаціями-замовниками фахівців. Випускники кафедри працюють у галузі видобування, транспортування, використання та реалізації нафти і газу, а також великої кількості сировини, отриманої при їх технологічній переробці.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 3 кандидата технічних наук; 2 співробітника мають звання професора, 1 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 735
 • Документ
  Рудопомольні апарати самоподрібнення (млини і дезінтегратори)
  (ПП "Видавництво "НОВАБУК", 2023) Сокур, Микола Іванович; Білецький, Володимир Стефанович; Божик, Денис Пилипович; Чоботарьов, Сергій Валентинович
  У навчальному посібнику викладена історія розвитку технології і обладнання самоподрібнення руд. Описані результати вітчизняних стендових, напівпромислових та промислових досліджень рудопомольних млинів самоподрібнення, зокрема, кінетика процесу подрібнення. Окремо розглянуті питання надійності млинів самоподрібнення. Подані інноваційні рішення приводів, барабанів, футерування, оснастки млинів самоподрібнення. Наведено порівняльні техніко-технологічні показники збагачувальних фабрик Кривбасу із кульовим та самоподрібненням руд. Описані інноваційні рішення дезінтеграторів відцентрового типу.Книга призначена для студентів спеціальності «Збагачення корисних копалин», а також може бути корисна для наукових та інженерно-технічних працівників які спеціалізуються в галузі конструювання і експлуатації рудоподрібнювального обладнання.
 • Документ
  Development of Lightweight Grouting Materials Based on By-Products of Ukrainian Industry
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2023) Orlovskyy, Vitalii; Bileckyy, Volodymyr; Malovanyy, Myroslav
  A new competitive class of grouting materials has been created. These lightweight grouting materials (LGM) with a density of 1370–1650 kg/m3 consist of oil well Portland cement PCTI-100, fine powder of PE grade (a by-product of fireclay production from kaolin), acidic fly ash from state district power plants, and lime dust (a by-product of lime production). The composition of the products formed during LGM hydration was clarified by X-ray phase and differential thermal analysis. The rational optimal ratios of ingredients and temperature regimes for the LGM hardening were determined according to the criteria of cement stone strength.
 • Документ
  Професійно орієнтована медіаосвіта для студентів спеціальності "Збагачення корисних копалин"
  (Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, 2023) Білецький, Володимир Стефанович; Онкович, Ганна Володимирівна
  Сучасний навчальний процес в царині інженерії, зокрема, в галузі гірництва, збагачення корисних копалин, де нещодавно було задіяно до 30% активного працездатного населення України, суттєво базується на використанні інтернету. Актуальність викладання в он-лайн режимі у останні 2-3 роки суттєво детермінована спершу ковідом, потім – умовами війни, яку Росія веде проти України. Тому медіаграмотність стала ключовою ознакою фаховості сучасного спеціаліста. Її набуття спонукає до розвитку медіаосвітніх технологій. Вітчизняними і закордонними дослідниками-практиками було розглянуто різні аспекти використання засобів масової інформації та їхніх продуктів у навчальному процесі. В університетах з’являються спецкурси з медіаосвіти, що свідчить як про екстенсивний так і інтенсивний розвиток медіадидактики вищої школи, яка збагачується новітніми технологіями, термінами, поняттями і водночас проникає в найновіші царини знань. У нашому дослідженні пропонується програма нового спецкурсу «Професійно орієнтована медіаосвіта для спеціалістів підгалузі «ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН» (05.15.08) і даються деякі рекомендації щодо його впровадження у систему вищої освіти. Для українського фахового середовища такий спецкурс з використанням ІТ-технологій має підвищену актуальність ще й тому, що з трьох науково-освітніх шкіл за спеціальністю 05.15.08 – донецької, дніпровської та криворізької, історія яких нараховує 70-100 років, станом на 2022 рік функціонує тільки остання. Водночас промисловий сектор налічує декілька десятків збагачувальних фабрик, можливості підготовки кадрів інженерної ліфікації для яких обмежена. При цьому слід вітати спроби заснувати нові і недержавні університети гірничо-металургійного спряму вання (приклад – Технічний університет "Метінвест політехніка", Запоріжжя).
 • Документ
  Проект "Агрікола – українською"
  (Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, 2023) Білецький, Володимир Стефанович; Гайко, Геннадій Іванович
  Знаменита наукова праця XVI ст. Георга Агріколи "Про гірничу справу і металургію" (De Re Metallica) тепер доступна українською мовою
 • Документ
  Донецьке обласне відділення наукового товариства ім. Шевченка. Творчий портрет: 1997-2023 роки
  (Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, 2023) Білецький, Володимир Стефанович
  2023 року відзначається 150-річчя Наукового товариства імені Шевченка в Україні – фактично першої багатопрофільної академії наук українського народу. НТШ утворене 23 грудня 1873 року у Львові, за фі нансування меценатів з Наддніпрянщини, як Літературне товариство імені Т. Шевченка. У 1892 назву змінено на Наукове товариство ім. Т. Шевченка. Особливого розквіту досягло в період головування Михайла Грушевського (1897—1916). У 1920-30-х роках зазнавало переслідувань від польської влади, 1939 зліквідоване радянською владою; відновле не 1947 року в Західній Європі та Сполучених Штатах Америки, де стало відоме як Shevchenko Scientific Society. З 1989 року організація знову діє на території України і сьогодні структурно включає Львівсь кий Центр НТШ, Донецьке обласне відділення НТШ і ряд осередків, го ловним чином у обласних центрах України: Київський, Івано Франківський, Черкаський, Луцький, Ужгородський, Чернівецький, Тер нопільський та ін. осередки. Цей матеріал являє собою короткий огляд діяльності Донецького обласного відділення НТШ за 1997-2023 роки.
 • Документ
  Знакова подія в царині перекладної наукової літератури XVI ст.
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023) Білецький, Володимир Стефанович; Гайко, Геннадій Іванович
 • Документ
  Донецьке обласне відділення наукового товариства ім. Шевченка
  (Наукове товариство імені Шевченка, 2023) Білецький, Володимир Стефанович; Ковбуз, Мирослава Олексіївна
  У брошурі подана інформація з історії утворення і розвитку Донецького відділення НТШ, показаний доробок членів Відділення НТШ в галузі гуманітарних та природничих наук за період 1997-2023 рр. Описані наукові експедиції та творчі відрядження членів Відділення НТШ, закордонні контакти. Видання адресоване науковцям, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться історією вітчизняної науки та громадського життя України.
 • Документ
  Про гірничу справу XII книг
  (Видавництво ПП "Новий Світ-2000", 2023) Агрікола, Георгій
  Перше україномовне видання другої частини славнозвісної літературно-наукової пам’ятки ХVI ст., книги Георга Агріколи «Про гірничу справу» («De Re Metallica»), яка вважається своєрідною "Біблією" гірників і металургів усього світу. Протягом кількох сторіч це був головний підручник і практичний посібник всякого освіченого гірника, сьогодні – пам’ятка літератури, зріз історії гірничих технологій, органічна система філософських, природничих і інженерних знань епохи Відродження. Представлені книги (розділи) VIІ – ХІІ праці Г. Агріколи, які пов’язані з пробірним аналізом та збагаченням руд, витопленням металів, очисткою благородних металів від домішок та інших металів, а також уявленнями про солі, бітуми, скло та інші «затужавілі соки» землі, а також технології їх отримання. Збережене вступне слово редакторів та стислий нарис життя Г. Агріколи з видання першої частини пам’ятки (Донецьк, 2014 р.).
 • Документ
  Західний нафтогазовидобувний регіон України у розвитку інженерної блогодидактики
  (SSPG Publish, 2023) Андибур, А. П.; Білецький, Володимир Стефанович; Малікова, Оксана Анатоліївна
  Автори констатують значний інтерес до використання медіаосвітніх технологій у нафтовидобувній галузі. При цьому користувачами фахово орієнтованих блогів є як студенти, викладачі, науковці, так і працівники нафтогазової галузі. Про це свідчить багаторічний досвід професійно-орієнтованих сторінок Фейсбуку, створених, зокрема, у Полтаві та Харкові. На прикладі блогу «Бурове відділення ДФКНГ» (Дрогобич) автори вперше досліджують внесок Західного нафтогазовидобувного регіону України у розвиток вітчизняної інженерної блогодидактики. Виконано контент-аналіз блогу, результати якого показують позитивну динаміку перегляду блогу користувачами, їх публікаційної активності, дає уявлення про вік і стать користувачів, географію їх локацій, популярні години перегляду за днями тижня. Введена в науковий обіг інформація сприяє розвитку інженерної блогодидактики в регіоні і країні.
 • Документ
  Special course "Professionally oriented media education in the discipline "Environmental safety" for future employees of engineering specialities
  (International Scientific-Pedagogical Organization of Philologists “West-East” ISPOP, 2023-03) Biletskyi, V. S.; Onkovych, Hanna V.; Adamia, Zoia K.
  The modern educational process in the field of applied ecology is largely based on the use of the internet. Applied ecology, in turn, includes technoecology: environmental aspects of economic sectors, use of natural resources, nature (environmental) protection, environmental economics and environmental management, environmental audit, environmental marketing, environmental law, environmental standardisation, environmental management and environmental protection, environmental monitoring and environmental forecasting, radiation and space ecology. Media literacy has become a key feature of a specialist's professionalism. Its acquisition encourages the development of media education technologies. Contemporary researchers and practitioners have examined various aspects of using the media and their products in the educational process. Universities are offering special courses in media education, which indicates both extensive and intensive development of media didactics in higher education, which is enriched with the latest technologies, terms, concepts and at the same time penetrates the newest areas of knowledge. Our study proposes a programme of a new special course "professionally oriented media education in the discipline "environmental safety" for future engineering professionals and provides examples of the application of media education methods and tools in teaching the discipline "environmental safety in the oil and gas industry".
 • Документ
  Інженерна блогодидактика у нафтогазовій справі: динаміка розвитку
  (SPC "InterConf", 2023-05) Білецький, Володимир Стефанович; Онкович, Ганна Володимирівна; Ткаченко, Микола Володимирович; Торопчинова, Катерина Леонідівна
  Автори розглядають динаміку розвитку спеціалізованих сторінок соціальної мережі "Фейсбук" як засобу для впровадження інженерної блогодидактики у навчальний процес вищої технічної школи. Виконано порівняльний контент-аналіз блогу "Нафтогазова освіта" у 2019 і 2023 році. Показано перспективність розвитку освітньо-інформаційних блогів мережі "Фейсбук" зі спеціальності "Нафтогазова інженерія". Зокрема, за моніторинговий період кількість учасників блогу зросла на 79%, публікаційна активність збільшилася на 40%, кількість переглядів за моніторинговий період у 2023 р. у 11 разів вища (2019 р. – 9,4 тис., у 2023 р. – 107,4 тис.).
 • Документ
  Уточнення розрахунку ефективності роботи ДКС в умовах фактичних термоградієнтів та сучасних покриттів НКТ
  (Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 2014) Фик, Михайло Ілліч
  У статті висвітлено результати промислового та теоретичного експерименту з удосконаленою прикладною алгоритмічною аналітикою розрахунку ефективності ДКС. Доведено важливість використання комплексних політехнологій інтенсифікації видобутку із свердловин на пізній стадії експлуатації.
 • Документ
  Applied aspects of maintaining gas production in a gas condensate production field at a late stage of operation
  (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Poland, 2013) Fesenko, Yu. L.; Kryvulia, S. V.; Syniuk, B. B.; Fyk, M. I.
  The authors are offering to use an integrated methodology based on an innovative formula for developing mature fields. Essential factors are analysed, which affect the stabilisation of natural gas and gas condensate production in mature fields in Ukraine. Examples are given of forecasted and actual increase in production of hydrocarbons with reduced well production pressures by introducing new booster compressor stations.
 • Документ
  Перспективы применения ультразвуковых счетчиков в газовых сетях низкого давления
  (Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2014) Фык, Михаил Ильич; Донской, Дмитрий Федорович; Бурова, Марина Яковлевна
  Виконаний аналіз основних джерел похибок вимірювань в побутових механічних приборах обліку газу. Розглянуто альтернативні варіанти вимірювання газу у кінцевого споживача. В якості перспективного варіанту запропонований електронно-ультразвуковий прилад обліку.
 • Документ
  The revolutionary magnetic motor - an analogue of the galaxy?
  (2016) Fyk, M. I.
  An example of an elementary magnetic motor design, which is built on the great principle of the grand universe.
 • Документ
  Особенности концептуально-технологического подхода при открытии второго дыхания нефтегазоконденсатных месторождений
  (Instytut Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, Poland, 2014) Фык, Михаил Ильич; Синюк, А. Б.
  Работой раскрывается концептуальный подход к первоочередным мероприятиям для существенного увеличения добычи нефти и газа на ряде украинских месторождений. Авторы считают важным бережный и индивидуальный подход при разработке старых месторождений с большим процентом истощения и снижения пластовых энергий, с большой вязкостью и влажностью продукции скважин. Названы ключевые технологии и освещены практические аспекты в стратегии интенсификации добычи нефти, газа и конденсата.
 • Документ
  Розробка та експлуатація нафтових та нафтогазових родовищ
  (2019) Фик, Михайло Ілліч; Хріпко, О. І.; Раєвський, Ярослав Олександрович; Варавіна, Олена Павлівна
  У посібнику стисло описано склад і властивості нафти, природного газу й конденсату, викладені фізичні та геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ. Детально висвітлено етапи розробки, розглянуто завдання, які вирішуються на кожному етапі, і підходи до їх вирішення. Особливу увагу приділено техніці та технологіям розробки різних типів родовищ вуглеводнів, наведено описи обладнання, що використовується для різних способів видобутку. Описано системи збору нафти й газу та підготовки до транспортування, способи інтенсифікації видобутку вуглеводнів, розглянуті питання боротьби з ускладненнями в процесі роботи свердловин. Посібник призначений для студентів освітнього рівня «бакалавр» і «магістр» спеціальностей 103 «Науки про Землю» (спеціалізації «Геологія нафти і газу» та «Екогеохімія нафти та газу») та 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (спеціалізація «Видобування нафти та газу»).
 • Документ
  Основы технологий, R&D проектирования и эксплуатации подземных хранилищ нефти и газа
  (ТОВ "ТО Ексклюзив", 2016) Фык, Илья Михайлович; Донской, Дмитрий Федорович
  Конспект лекций содержит основы теории R&D проектирования, формулы для расчета основных технологических параметров подземных хранилищ нефти и газа, а также основные принципы их эксплуатации. Конспект дополнен некоторыми примерами простейших технологических задач и вопросами для самоконтроля освоения материала. Предназначен для студентов 5 и 6 курсов специальности 7.05030401 и 8.05030401 «Добыча нефти и газа» стационарной формы обучения для самостоятельной работы, при подготовке к практическим занятиям и при выполнении курсовых и дипломных проектов.
 • Документ
  Основы межпромыслового транспорта газа
  (ТОВ "ТО Ексклюзив", 2016) Братах, Михаил Иванович; Топоров, Валерий Геннадиевич; Фык, Михаил Ильич
  Это пособие разработано для специалистов по эксплуатации объектов газодобывающей и газотранспортной отраслей, для разработчиков газовых и газоконденсатных месторождений (далее ГМ и ГКМ), для молодых специалистов отрасли. Пособие может быть также использовано в учебном процессе студентами соответствующих специальностей. Основным для них должно стать понятие, что процесс транспорта газа между объектами газодобывающей отрасли является ключевым, соединяющим различные звенья: «скважина», «УКПГ», «ДКС», «МГ», «ГИС», «потребитель» в одну целостную систему.
 • Документ
  Петрофизика нефтегазовых коллекторов и флюидоупоров
  (ТО Эксклюзив, 2015) Фык, Михаил Ильич; Горелик, Станислав Игоревич; Раевский, Ярослав Александрович
  В учебном пособии кратко изложены сведения о понятиях петрофизических величин, определяющих их уравнений и единиц измерения, вариации значений петрофизических величин и их характеристик, физических и физико-химических процессах происходящих в горных породах, про связи петрофизических величин между собой и с другими величинами, лабораторных способах определения петрофизических величин, толкование употребляемых словосочетаний нефтегазового дела. Данное пособие «Петрофизика нефтегазовых коллекторов и флюидоупоров» предназначено для студентов специальностей «Геология нефти и газа» и «Добыча нефти и газа», перспективной специальности «Экогеохимия нефти и газа», промысловых специалистов нефтегазовых компаний.