Влияние поперечных колебаний плоского решета на движение слоя зерновой смеси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Використовуючи гідродинамічну аналогію, побудовано наближені формули для обчислення проекцій швидкості потоку зернової суміші на плоскому нахиленому решеті, як шару в’язкої рідини, з урахуванням його поперечних коливань і відокремлення проходової фракції від суміші внаслідок сепарування. Проведено розрахунки та проаналізовано результати обчислень.
Using hydrodynamical analogy, the approached formulas for account of projections of velocity of a flow a grain mix on flat inclined sieve, as layer of a viscous liquid are constructed, in view of its cross vibration and branch passing of fractions from a mix owing to separation. The accounts are carried out and the results of calculations are analysed.

Опис

Ключові слова

сепарирование, метод Бубнова-Галеркина, гармонические колебания, кинематические характеристики

Бібліографічний опис

Тищенко Л. Н. Влияние поперечных колебаний плоского решета на движение слоя зерновой смеси / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 167-176.

Зібрання