Електроосадження композиційно-модульованих покрить (Cu-Ni)/(Ni-Cu)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

покриття мультишарові, магніт, електроліз, мікротвердість

Бібліографічний опис

Майзеліс А. О. Електроосадження композиційно-модульованих покрить (Cu-Ni)/(Ni-Cu) / А. О. Майзеліс, Б. І. Байрачний, Л. В. Трубнікова // Тези доп. 19-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2011), 1-3 червня 2011 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – С. 251.