Компетентнісний підхід до формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку в ігровій діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

комунікативні компетентності дітей, компетентнісний підхід, соціально-комунікативні навички, соціокультурний розвиток особистості

Бібліографічний опис

Трипольська Н. В. Компетентнісний підхід до формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку в ігровій діяльності [Електронний ресурс] / Н. В. Трипольська ; наук. керівник Л. О. Сущенко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 18-19 квітня 2024 р. / гол. ред. А. В. Кіпенський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – С. 220-222.