Генетика – наука будущего

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

история науки, генетическая информация, ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, наследственность, изменчивость, молекулярная геномика, молекулярная медицина, геном человека, фармакогенетика, генное редактирование, генная терапия

Бібліографічний опис

Шовак Д. М. Генетика – наука будущего / Д. М. Шовак // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 8-9 квітня 2020 р. / ред. кол. Є. І. Сокол [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 461-463.