Національна ідея – основа стратегії розвитку українського суспільства в ХХІ столітті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Анотація

Видання містить науково-методичний доробок учасників міжнародної науково-практичної конференції "Національна ідея: основа стратегії розвитку українського суспільства в ХХІ столітті", присвяченої 100-річчю Української революції 1917 - 1921 років. На засіданнях конференції, в роботі яких взяли участь фахівці-суспільствознавці різних галузей, розглядалися сутність національної ідеї та її складові, проблеми реалізації національної ідеї в ретроспективі та перспективі, а також роль українського козацтва як носія та охоронця українства в минулому та сучасності. Велика увага була приділена національно-патріотичному вихованню у сучасних складних суспільно-політичних умовах як важливій складовій національного освітнього процесу. Окремим напрямом досліджень стало вивчення сприйняття української національної ідеї сучасною молоддю. Наукові та виховні розробки пропонованого збірника будуть корисні як вченим, аспірантам та студентам, так і широкому колу фахівців, які займаються національно-патріотичним вихованням (від державних посадовців до вчителів шкіл). Матеріали подаються в авторській редакції. Редакція збірника може не розділяти висловлену автором позицію.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", національна ідея, українське козацтво, національно-патріотичне виховання, конференція з української національної ідеї

Бібліографічний опис

Національна ідея – основа стратегії розвитку українського суспільства в ХХІ столітті : зб. наук. пр. : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 травня 2017 р. / ред.: О. В. Воронянський, Ю. В. Журавльов. – Харків : ХНУБА, 2017. – Вип. 1. – 240 с.