Study of Morphology and Microhardness of Со-Мо Alloys Films

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

Анотація

Опис

Ключові слова

alloy, films, cobalt, molybdenum, morphology, microhardness, impedance, сплав, пленка, кобальт, молибден, морфология, микротвердость, импеданс

Бібліографічний опис

Study of Morphology and Microhardness of Со-Мо Alloys Films / V. V. Shtefan [et al.] // 16 Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем = 16 International conference on physics and technology of thin films and nanosystems : матеріали конф., 15-20 травня 2017 р. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. – С. 204.