Розробка алгоритму структурної ідентифікації технології виробництва кальцинованої соди

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

10.20998/2411-0558.2018.42.03

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В результаті досліджень розроблено алгоритм структурної ідентифікації на базі методу покрокової регресії, який є економічним з точки зору необхідного для його реалізації числа операцій, сприяє значному підвищенню енергозбереження з поліпшенням якості управління за рахунок отримання адекватного математичного опису технологій при розробці та впровадженні комп'ютерно-інформаційної технології виробництва кальцинованої соди аміачним способом.
As a result of the research, the algorithm of structural identification based on the step-by-step regression method, which is economical in terms of the number of operations necessary for its implementation, has been developed, contributes to a significant increase in energy savings with improved management quality by obtaining an adequate mathematical description of technologies in the design and implementation of computer-information technology by production calcined soda by ammonia.

Опис

Ключові слова

покрокова регресія, управління, комп'ютерно-інформаційна технологія, аміачний спосіб, algorithm, structural identification, step-by-step regression, control, computer-information technology, production of calcined soda

Бібліографічний опис

Бобух А. О. Розробка алгоритму структурної ідентифікації технології виробництва кальцинованої соди / А. О. Бобух, А. М. Переверзєва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 42 (1318). – С. 123-130.