Актуальні проблеми формування педагогічної культури викладача вищої школи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

особистість викладача, професійна діяльність викладача, педагогічне спілкування, професійна майстерність, духовний розвиток

Бібліографічний опис

Солодовник Т. О. Актуальні проблеми формування педагогічної культури викладача вищої школи / Т. О. Солодовник, Ж. Б. Богдан, Н. В. Середа // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 160-162.