Аналіз величини прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

економіка України, дослідження, соціальний стандарт, показники, законодавча база, досвід розвинених країн

Бібліографічний опис

Запорожець Т. О. Аналіз величини прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в Україні / Т. О. Запорожець // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19-20 квітня 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 2 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 25-27.