Упрощенный метод идентификации параметров колебательных систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Запропоновано модифіковано спрощений метод визначення параметрів коливальних систем на базі резонансного методу ідентифікації параметрів коливальних систем, основаного на вимірюванні резонансних частот коливальних систем.
At switching of frequencies of power influence there are transitional processes in КС. Influence of frequency of entrance influence and shown on transitional processes.

Опис

Ключові слова

резонансный метод, электродинамические вибровозбудители, гармонические возмущения, коэффициенты жесткости

Бібліографічний опис

Иванов Е. М. Упрощенный метод идентификации параметров колебательных систем / Е. М. Иванов // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 57-61.

Зібрання