Вплив напівфабрикату кісткового харчового та еламіну на вологоутримуючі та адгезійніні характеристики паштетів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статье приведены результаты исследований влагоудерживающей способности и адгезионных характеристик печеночных и мясных паштетов, изготовленных с использованием полуфабриката костного пищевого и эламина.
The results of researches of water retaining ability and adhesion descriptions of the liver and meats pates made with the use of intermediate product bone food and elamin are resulted in the article.

Опис

Ключові слова

НКХ, вологоутримуюча здатність, ВУЗ, термін зберігання, метод ядерно-магнітного резонансу, адгезія, м’ясний паштет

Бібліографічний опис

Головко Т. М. Вплив напівфабрикату кісткового харчового та еламіну на вологоутримуючі та адгезійніні характеристики паштетів / Т. М. Головко, Г. І. Дюкарева, М. Л. Серік // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 37. – С. 95-99.

Зібрання