Корпоративна культура безпеки праці на підприємстві

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

безпека, культура безпеки, культура безпеки праці на підприємстві, корпоративна культура, охорона праці на підприємстві, дотримання заходів безпеки, збереження життя співробітників, збереження здоров'я співробітників, організаційна культура підприємства, комплексна безпека на виробництві

Бібліографічний опис

Мовмига Н. Є. Корпоративна культура безпеки праці на підприємстві / Н. Є. Мовмига, О. А. Максименко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 251.