Отримання морських палив каталітичним піролізом вторинної полімерної сировини

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

термо-каталітичні процеси, нафтопереробна промисловість, каталізатори, дистилятні палива, моторні палива, полімерна сировина

Бібліографічний опис

Чернявський А. В. Отримання морських палив каталітичним піролізом вторинної полімерної сировини [Електронний ресурс] / А. В. Чернявський, А. Б. Григоров // Автоматизація, електроніка, інформаційно-вимірювальні технології: освіта, наука, практика : матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 01-02 грудня 2022 р. / ред. кол.: П. О. Качанов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 170-171. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60795.