Дослідження процесу формування SnO₂-вмісних шарів на вентильних металах в мікродуговому режимі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

вентильні метали, SnO₂-вмісні шари, діоксид олова, мікродугове оксидування, адгезія до підкладки, сплави титану, змішані оксиди, рівномірні низькопоруваті плівки, поліфосфат, фотокаталітичні властивості покриттів

Бібліографічний опис

Дослідження процесу формування SnO₂-вмісних шарів на вентильних металах в мікродуговому режимі / В. В. Герасимова [та ін.] // Хімічні Каразінські читання – 2014 : тези доп. 6-ї Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів (ХКЧ’14), 22–24 квітня 2014 р. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 229-230.