Стислий курс вищої математики. Частина 1. Аналітична геометрія та елементи лінійної алгебри

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім "Кондор"
Анотація
Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з лінійної алгебри, аналітичної геометрії та векторної алгебри, а також зразки розв’язання типових задач, тестові питання та задачі, індивідуальні варіанти типових розрахунків. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, системи лінійних рівнянь, визначники, вектори, парабола, гіпербола, коло
Бібліографічний опис
Стислий курс вищої математики : навч. посібник. Ч. 1. Аналітична геометрія та елементи лінійної алгебри / Г. М.Тимченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Кондор, 2022. – 188 с.