Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання "Розрахунок освітлення приміщення"

Анотація
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів, які вивчають дисципліну «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» (ОПБ та ЗЛ) з метою роз’яснення методики розрахунку природного та штучного освітлення виробничих, адміністративних та учбових приміщень. За навчальними і робочими планами спеціальності 263, освітня програма «Охорона праці», в рамках вивчення обов’язкової професійної дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» передбачено самостійне виконання студентами розрахункового завдання «Розрахунок освітлення приміщень».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, природне освітлення, характеристики приміщення, напруга, електрична енергія, світлодіодні прилади, газорозрядні лампи
Бібліографічний опис
Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання "Розрахунок освітлення приміщення" з дисципліни "Основи професійної безпеки і здоров'я людини" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 263 "Цивільна безпека", освітня програма "Охорона праці", і для самостійної роботи студентів усіх спец. ден. і заоч. форми навчання / уклад.: Т. С. Бондаренко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 36 с.