Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт "Визначення похибок вимірювання ефективних показників дизеля", "Приведення параметрів дизеля до стандартних атмосферних умов, температури та щільності палива"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Достовірні висновки про результати випробування двигуна можуть бути зроблені лише на підставі дослідних даних, що мають певний рівень точності. Перелік параметрів, що вимірюються, і точність їх вимірювання для більшості видів випробувань регламентується державними стандартами. Похибки величин, що визначаються за результатами вимірювання інших параметрів, обчислюють на підставі загальної теорії похибок. Сумісність результатів випробувань, проведених в різний час, для одного або різних двигунів забезпечують шляхом приведення їх ефективних показників до стандартних умов. Дані контрольні роботи спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу щодо визначення результуючих похибок складних дослідів та методів приведення до ефективних показників та стандартних умов і дозволяють отримати практичні навички за вказаними розділами курсу. Перед виконанням робіт необхідно вивчити розділи курсу: види та завдання випробування, похибки вимірювання, методи вимірювання крутного моменту, частоти обертання та витрати палива, сумісність результатів випробування.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, розрахункова робота, показники дизеля, паливо, параметри дизеля, атмосферні умови

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт "Визначення похибок вимірювання ефективних показників дизеля", "Приведення параметрів дизеля до стандартних атмосферних умов, температури та щільності палива" [Електронний ресурс] : з дисципліни "Випробування силових агрегатів транспортних засобів" : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: Кравченко С. С., Білик С. Ю., Ліньков О. Ю. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2024. – 18 с.