Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.104

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та проблеми розвитку підприємств електротехнічної промисловості України в цілому та, зокрема, підприємств з виробництва електророзподільної та контрольної апаратури у співставленні з загальними тенденціями електротехнічної галузі; виявлено тенденції та здійснена оцінка перспектив розвитку суб’єктів господарської діяльності електротехнічної галузі. Важливість дослідження зумовлена значенням впливу електротехнічній промисловості на забезпечення ефективного функціонування і конкурентоспроможності всіх сфер вітчизняної економки завдяки постійно зростаючому попиту на електротехнічну продукцію та швидкий зміні потреб споживачів. У статті проведено аналіз динаміки зміни індексів виробництва підгалузей машинобудування України, який дозволяє стверджувати що стан виробництва продукції електротехнічної промисловості, відображає проблеми та тенденції розвитку як інших галузей Проведене дослідження показало, що виробництво товарної групи - «Електророзподільна та контрольна апаратура» має одну з найбільш стабільних динамік розвитку виробництва у порівнянні з виробництвом інших товарних груп електротехнічної промисловості протягом періоду дослідження, що свідчить про наявність економічного потенціалу зростання підприємств з виробництва електророзподільної і контрольної апаратури. За результатами дослідження запропоновано заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств електротехнічної галузі.машинобудування, так й, в цілому, всієї промисловості України.
The article analyzes the state and development of enterprises for the production of electrical distribution and control equipment, the development of which greatly affects the modernization of enterprises and ensuring their effective and competitive functioning in all sectors of the economy. The importance of the study of individual sub-sectors of the electrical industry is due to the need to identify promising areas of activity and further active development of these sectors of the production of electrical products. The successful operation of enterprises for the production of electrical distribution and control equipment is directly related to the dynamic development of the industry, which led to an analysis of the dynamics of changes in the production indices of mechanical engineering and the electrical industry. The research identifies and considers the main problems and development trends of enterprises who deal with the production of electrical distribution and control equipment. It should be noted that the problem of low quality investment demand, which is caused by the state of demand for domestic electrical products in the domestic market, is of particular importance for the development of enterprises. In this research a study was conducted of the competitive state of enterprises in the market segment "Power distribution and control equipment", identified the main strategies of enterprises involved, the main consumer segments, described the main groups of manufacturing enterprises by the characteristics of production activities.

Опис

Ключові слова

електротехнічна промисловість, електророзподільна та контрольна апаратура, інвестиційний попит, інвестиційно-інноваційного забезпечення, конкурентоспроможність підприємства, electrical industry, competitiveness of the enterprise, electrical distribution and control equipment, investment demand, trends and problems of development, investment and innovation support

Бібліографічний опис

Чепіжко О. В. Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості / О. В. Чепіжко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 104-110.