Личность преподавателя русского языка в системе подготовки иностранных граждан

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Опис

Ключові слова

межкультурные коммуникации, преподаватель РКИ, профессиональная подготовка, концепция деятельности, профессиональная компетентность, инновационная тактика, педагогическая компетентность, коммуникативная компетентность

Бібліографічний опис

Туваков Аннадурды Личность преподавателя русского языка в системе подготовки иностранных граждан / А. Туваков // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19-20 квітня 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 3 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 131-133.