Визначення пріоритетних напрямків залучення інновацій у діяльність підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Інноваційна діяльність, та інновації зокрема, грають надзвичайно важливу роль у підвищенні ефективності діяльності підприємства. У наш час, підприємствам надзвичайно важливо мати здатність удосконалювати свою продукцію, щоб відповідати вимогам та стандартам світового ринку. У даній статті розглянуті поняття інновацій та інноваційної діяльності, а також їх вплив на розвиток підприємства.
Innovative activity and innovation in particular, play a critical role in improving the efficiency of the enterprise. Nowadays, businesses are very important to have the ability to improve its products to meet the requirements and standards of the world market. That is why, it is necessary to identify priority areas for innovation input into the activities of the enterprise. Innovation can improve the company's competitiveness and strengthen its position in the market of goods sold or services rendered. This article discusses the concept of innovation, and innovation, as well as their influence on the development of the enterprise. The conclusions of determining the priorities for bringing innovation to activity of the company have been made.

Опис

Ключові слова

ефективність, конкурентоспроможність, прибуток, продукція, innovation, efficiency, enterprise competitiveness, income

Бібліографічний опис

Александров В. В. Визначення пріоритетних напрямків залучення інновацій у діяльність підприємства / В. В. Александров, Д. А. Цюпка // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 26 (1135). – С. 33-38.