Кафедра "Економіка та маркетинг"

Постійне посилання зібрання

Увага! Від травня 2023 року колекція кафедри "Економіка та маркетинг" не поповнюється.

На основі кафедр "Економіка та маркетинг" та "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент" створено кафедру "Маркетинг" (НАКАЗ 552 ОД від 26.11.2021 року).

Від 1995 року кафедра мала назву "Економіка і маркетинг", первісна назва – кафедра економки і організації машинобудівної промисловості, була заснована в 1984 році. Від дня заснування кафедри нею завідував доктор економічних наук, професор Анатолій Іванович Яковлєв. Йому присвоєно почесне звання Заслуженого працівника народної освіти України та обрано Академіком Академії інженерних наук України. Ім'я Яковлєва А. І. внесено до біографічного словника "Видатні люди ХХ століття" Міжнародного бібліографічного центру в м. Кембрідж.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 1444
 • Документ
  Ефективність рекламних кампаній у системі міжнародного маркетингу
  (Видавництво "Ліра-К", 2024) Романчик, Тетяна Володимирівна; Самойлов, Олександр
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни "Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Кучіна, Світлана Едуардівна; Долина, Ірина Володимирівна
  Методичні вказівки призначені для формування у студентів ринкового економічного мислення, що узагальнює теорію та практику ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності, сприяє оволодінню спеціальними знаннями в галузі методології планування підприємницької діяльності, розроблення та комерційної оцінки бізнес-планів. Навички з бізнес-планування є необхідним компонентом знань сучасного економіста в галузі ЗЕД, а також підготовки студента до роботи з організації та забезпечення зовнішньоекономічної діяльності на різних світових ринках з різними товарами та послугами.
 • Документ
  Customs Regulations and Risk Management and Town Planning Marketing on the Way to Smart Cities in the Global Economy
  (Agricultural Economics and Social Science Research Association(AESSRA), 2024) Arynova, Zhanna; Ashirbaeva, Aida; Ustik, Tetiana; Larka, Ludmila; Chernysh, Tetiana; Volkova, Olena
  In a rapidly changing and technologically developed world, the adaptation of customs provisions in the direction of smart cities is becoming more and more relevant. European cities are leading the way in implementing innovations that are transforming traditional approaches to customs management and town marketing. The purpose of the article is to analyze the smartization strategies of cities in Europe, focusing on the integration of customs directives and risk management in this process by studying their impact on the global economy. The article provides a detailed overview of official reports on the processes of intellectualization of modern cities, reveals current trends and the development of the latest technologies used in European smart cities. The results show that the effective management of customs standards significantly contributes to the optimization of city operations, increasing transparency and attracting investment. The importance of such an approach is reinforced by the analysis of town planning marketing, which includes the creation of a city brand and the promotion of innovative projects. The conclusions of the work indicate the need for further research in this area and the development of comprehensive strategies that would take into account both the technological and socio-economic aspects of the smartization of cities through the strengthening of urban infrastructure. The resulting data can serve as a basis for the formation of effective development policies and strategies that can accelerate the integration of cities into the global economy, contributing to the creation of sustainable and innovative urban environments through customs procedures and the management of challenges to legislation.
 • Документ
  Проблеми позиціонування товарів на ринку
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Потоцька, Т. С.; Усов, Максим Анатолійович
 • Документ
  Цифровізація методів ціноутворення для визначення оптимальної ціни
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Васильцова, Світлана Олександрівна; Гасюк, Максим Олександрович
  У статті розглядає сучасні підходи до ціноутворення в умовах цифрової трансформації бізнесу. Автор розглядає вплив штучного інтелекту, динамічного ціноутворення та персоналізації на формування оптимальних цінових стратегій. Стаття розкриває, як алгоритми машинного навчання дозволяють бізнесу ефективно аналізувати великі обсяги даних та точно прогнозувати ринкові тенденції. Зосереджуючись на динамічному ціноутворенні, в контексті цифрового середовища виявляється як стратегія, що дозволяє компаніям оперативно реагувати на зміни ринкових умов та ефективно адаптувати ціни до попиту та конкуренції в реальному часі. Специфічною рисою статті є аналіз впливу персоналізації на цінові пропозиції. Висвітлення індивідуальних потреб та покупкових звичок клієнтів дозволяє підприємствам створювати унікальні цінові стратегії, що підвищує рівень лояльності та задоволення клієнтів. Персоналізація цінових пропозицій та експерименти з різними стратегіями також визначаються як ключові чинники оптимізації ціноутворення. Ця стаття служить важливим джерелом для тих, хто прагне зрозуміти, як цифрові інструменти формують новий підхід до ефективного управління ціноутворенням в сучасному бізнес-середовищі. В цілому, цифровізація методів маркетингового ціноутворення не лише забезпечує більшу точність та ефективність визначення цін, але і відкриває нові можливості для бізнесу в адаптації до змін у ринкових умовах та задоволенні індивідуальних потреб клієнтів. Бізнес може використовувати цифрові платформи для проведення аукціонів чи ліцитацій для своїх товарів або послуг. Це не тільки створює конкуренцію серед покупців, але й дозволяє ефективно визначати оптимальну ціну на основі реального попиту. Цифрова трансформація у маркетинговому ціноутворенні відкриває нові можливості для бізнесів у визначенні оптимальної ціни товару. Використання аналітики, персоналізації, динамічного ціноутворення та інших цифрових інструментів дозволяє максимізувати прибуток, адаптуючись до швидко змінюючихся умов ринку. Розвиток цифрових стратегій у сфері ціноутворення визначає новий стандарт ефективного управління ціноутворенням, що дозволяє компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному цифровому бізнес-середовищі.
 • Документ
  Формування маркетингової програми підприємства з урахуванням потенціалу осіб з обмеженими можливостями
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Перерва, Петро Григорович; Косенко, Олександра Петрівна
  В статті обґрунтовано, що маркетингова програма – це розроблений на основі комплексних маркетингових досліджень стратегічний план, який включає в себе рекомендації щодо виробничо-збутової та науково-технічної діяльності підприємства на певний період часу, покликаний забезпечити оптимальний варіант його майбутнього розвитку з урахуванням запитів споживачів та відповідно до висунутих цілей та стратегії. Доведено, що важливість та актуальність цього напрямку діяльності підприємства нагально потребує необхідного наукового забезпечення, надання підприємствам обґрунтованих рекомендацій щодо врахування всіх особливостей діяльності підприємства не тільки в сфері свого ринку, а і в сфері матеріального, науково-технічного та кадрового забезпечення. В цьому плані є важливим врахувати в маркетинговій програмі підприємства можливості трудового потенціалу осіб з обмеженими можливостями, кількість яких в цей час на підприємствах України постійно зростає в зв’язку з повномасштабними військовими діями Росії проти нашої країни. Запропоновано визначати трудовий потенціал осіб з обмеженими можливостями як сукупність трудових можливостей працівника, який відноситься до даної категорії населення, що дозволяють виконувати встановлені посадові обов'язки, сформованих шляхом зменшення нестачі фізичних або розвитку інших компенсаторних здібностей індивіда до праці внаслідок досягнення необхідного рівня медичної, соціальної та професійної реабілітації, забезпечення трудової діяльності зайнятості в оптимальній формі та створення спеціальних умов праці. Запропоновано у процесі розробки маркетингових програм враховувати множинні умови, перспективи та обмеження як у розвитку ринку, так і у внутрішньо-фірмовому розвитку, а також діях прямих та зворотних зв'язків з ринком, необхідність пристосування до змінних запитів ринку та активного впливу на формування та розширення ринкового попиту за рахунок ефективного маркетингового супроводу інклюзивної продукції (продукції, виробленої особами з обмеженими можливостями). Розроблено структуру маркетингової програми підприємства з урахуванням інклюзивної продукції, виробленої особами з обмеженими можливостями. Досліджено та обґрунтовано сутність ринку реабілітаційних послуг, виявлено та класифіковано особливості його функціонування в рамках соціально-економічного підходу до формування програми маркетингу.
 • Документ
  Особливості використання інструментів онлайн-маркетингу для просування товарів на В2В ринку
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Літвиненко, Марія Владиславна; Шиладзе, Рєсані Шотайович
  У статті проаналізовано економічну сутність маркетингових інструментів. Виявлено необхідність застосування маркетингових інструментів для просування товарів на В2В ринках у сучасних умовах господарювання. Визначено роль маркетингових інструментів у просуванні промислових товарів. У статті досліджуються базові маркетингові інструменти у сфері В2В, які є ефективними під час просування продукції промисловими підприємствами у сучасних умовах ведення бізнесу. Визначено, що інтернет-продажі В2В мають свої особливості, а для безпосередніх контактів з потенційними партнерами потрібно використовувати вебаналітику. Розглянуто основні канали збуту В2В- середовища. Успішні B2B компанії мають одну спільну рису: вони розуміють свою конкурентну перевагу, а цифрові інструменти допомагають їм її досягти. Якщо певний веб-сайт не виділяється серед своїх конкурентів, він, швидше за все, легко втратить наявних та потенційних клієнтів. Хоча світ B2B-бізнесу величезний і, безумовно, різноманітний, більшість платформ електронної комерції та управління ринком B2B функціонують дуже схоже. Для того, щоб забезпечити бездоганний клієнтський досвід і полегшити ведення бізнесу іншим, необхідна платформа електронної комерції з функціями, спеціально розробленими для компаній, тобто продавців. Тому результати цього дослідження будуть корисними на ринку B2B для підвищення ефективності бізнесу не лише для українських компаній, але й для іноземних компаній, які працюють у нестабільному бізнес-середовищі.
 • Документ
  Застосування математичних методів і підходів щодо оптимізації показників інвестиційних планів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Сусліков, Станіслав Вячеславович; Усов, Максим Анатолійович
 • Документ
  Розподілення непрямих витрат на собівартість різних видів продукції
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Ларка, Микола Іванович; Феррара, А. М.; Ларка, Андрій Володимирович
 • Документ
  Підвищення плати за контрактне навчання: за і проти
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Ларка, Микола Іванович; Сударкіна, Світлана Петрівна; Феррара, А. М.
 • Документ
  Сучасні тенденції в рекламі
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Кобєлєв, Валерій Миколайович; Климентова, М. В.
 • Документ
  Інтернет-технології в електронній комерції
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Кобєлєв, Валерій Миколайович; Шереметьєва, К. І.
 • Документ
  Інновації у рекламному бізнесі
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Кобєлєв, Валерій Миколайович; Анічкіна, І. О.
 • Документ
  Європейський досвід модернізації обладнання в енергетичній сфері
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Гнесін, Ю. В.; Ларка, Микола Іванович; Сударкіна, Світлана Петрівна
 • Документ
  Конспект лекцій з дисципліни "Діагностика маркетингової діяльності підприємства"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Ларка, Людмила Сергіївна
  Конспект лекцій з дисципліни «Діагностика маркетингової діяльності підприємства» розроблено згідно освітньо-науковій програмі зі спеціальності 075 «Маркетинг». Дисципліна «Діагностика маркетингової діяльності підприємства» спрямована на ознайомлення здобувачів третього рівня вищої освіти щодо розгляду діагностики як процесу пізнання, що полягає в одержанні, переробці й використанні значущої інформації про певне явище за допомогою його розпізнавання у сфері управління маркетингом. Конспект лекцій містить п’ять тем, у кожній з яких розглядається зміст питань теми, розкривається їх сутність.
 • Документ
  Конспект лекцій з дисципліни "Маркетинг в антикризовому менеджменті"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Ларка, Людмила Сергіївна
  Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг в антикризовому менеджменті» розроблено згідно освітньо-професійної програми зі спеціальності 075 «Маркетинг». Програма вивчення дисципліни передбачає набуття здобувачами освіти системних знань з теоретико-методичних підходів щодо застосування маркетингового інструментарію в період кризи. У конспекті лекцій знайшли також відображення пріоритетні напрями розвитку маркетингу в період кризи, сутність антикризової програми підприємства, процес її формування, ключові маркетингові стратегії в антикризовому управлінні, особливості використання засобів маркетингу в системі антикризового управління, варіанти антикризових стратегій маркетингу, виробничо-маркетингові стратегії антикризового управління, кризові комунікації підприємства. Конспект лекцій містить одинадцять тем, у кожній з яких розглядається зміст питань теми, розкривається їх сутність. Наведений в кінці конспекту лекцій список джерел інформації дозволить здобувачам поглибити знання з тем, які стисло викладені в самому конспекті.
 • Документ
  Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання з дисципліни "Маркетинг в антикризовому менеджменті"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Ларка, Людмила Сергіївна
  Дані методичні рекомендації складаються з трьох частин: рекомендації щодо практичних занять, рекомендації щодо самостійної роботи та рекомендації щодо виконання індивідуального завдання. Рекомендації щодо практичних занять представлені у вигляді детального плану заняття, що дозволяє акцентувати увагу здобувачів на ключові моменти теми практичного заняття. Обговорення заданих тем під час практичних занять дозволяє здобувачам відпрацювати навички ведення наукового диспуту, обґрунтовувати власну точку зору, прислухатися до конструктивної критики. Теми практичних занять відповідають силабусу дисципліни «Маркетинг в антикризовому менеджменті». Рекомендації щодо самостійної роботи містять завдання для самостійного виконання та тести, виконання яких дозволяє здобувачам освіти закріпити матеріал лекційних та практичних занять. Методичні рекомендації щодо практичних занять, рекомендації щодо самостійної роботи та рекомендації щодо виконання індивідуального завдання є частиною навчально-методичного комплексу дисципліни.
 • Документ
  Economic evaluation of low-voltage devices
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023-08-25) Havrys, Oleksandr M.; Havrys, Olha O.
  Modern electrical products represent an extremely powerful industry and a dynamically developing market. Currently, there is a positive trend in the market, in particular for low-voltage devices, so an important aspect is to conduct a correct economic assessment of the efficiency of low-voltage devices. Literary sources are analyzed and it is revealed that, despite the significant amount of scientific research and publications, in scientific workson economic design, insufficient attention is paid to the study of real conditions and operating modes of products. Related works focus on developing numerical methods for solving the problem, and the usage conditions are usually taken as given. Data are presented on the actual use of the main parameters of automatic and push-button switches in the main conditions and modes of their use on the equipment of machine-building enterprises. Similar data were also obtained in metallurgy. In addition, a more in-depth study is required of the practical use of the main indicators of purpose and reliability, analysis of operating costs in specific conditions of use and features of economic assessment. The purpose of the study is to analyze issues of improving methods for economic evaluation of one of the most common types of electrical products -low voltage devices. Studies have been carried out on the actual use of indicators of purpose and durability, operating costs for scheduled and unscheduled repairs in real modes and operating conditions, losses due to failures. Improved indicators and criteria for economic evaluation are proposed. The possibilities of using both traditional economic assessment based on reduced costs, as well as economic assessment and criteria for choosing rational levels based on indicators more often used in modern conditions, including NPV, PI, IRR, PP, are considered. When solving the problem of economic justification for choosing a rational number of versions of devices, several main stages are identified. Among them is the choice of economic indicator and criterion.
 • Документ
  Проблеми залучення іноземних інвестицій під час війни
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023-05-17) Борсук, Анастасія Романівна; Гаврись, Ольга Олександрівна
  Чинний уряд України попередньо оцінив вартість повоєнної відбудови у $750 млрд., тож іноземні інвестиції повинні стати одним із джерел фінансування цих потреб. Інвестори розуміють високі ризики вкладання коштів у країну в стані війни, отже, треба шукати шляхи, які переконають їх ризикнути. Такими інструментами є механізми страхування воєнних ризиків
 • Документ
  Foreign practice of business development during the war
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023-12-19) Petrenko, Zlata; Havrys, Olha O.
  Wars lead to mass destruction and the death of a huge number of people. Most experts agree that the war in Ukraine can become one of the most destructive in modern history, which is determined by the greatest intensity in the European chronology of the 21st century. It is obvious that the war had a devastating effect on the state of Ukrainian business - the loss of sales markets, expensive loans, labor mobilization, lack of energy resources - these are the biggest problems of Ukrainian business during the war. Taking into account all these factors, there is a growing need for constant support of the functioning of entrepreneurship as the most important link in the structure of the national economy to ensure its sustainability. In particular, it is very important to study and apply the experience of other countries whose economies had to survive in the conditions of military operations.