Общая концепция обслуживания и реинжениринга металлорежущего оборудования в передовых зарубежных странах

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ ВПП "Контраст"

Анотація

Опис

Ключові слова

техническое обслуживание, ремонт оборудования, планово-предупредительное обслуживание, ремонтные работы

Бібліографічний опис

Общая концепция обслуживания и реинжениринга металлорежущего оборудования в передовых зарубежных странах / А. А. Пермяков [и др.] // Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ–2021) : тези 21-ї міжнар. наук.-техн. конф., Харків – Одеса, 09-14 вересня 2021 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко ; Нац. акад. наук України [та ін.]. – Харків : Контраст, 2021. – С. 65.