Восстановление плотности распределения безотказной работы системы по малой выборке наблюдений

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
Розглянуто проблему відшукання аналітичного опису залежності щільності розподілу безвідмовної роботи системи від режиму її експлуатації. Показано, що ця задача може бути розв’язана шляхом параметризації шуканої щільності.
The search task of analytical description of dependence of probability density of faultless work parameters from the mode exploitation is considered. It is shown that this task can be decided by parametrization of the desired dependence of probability.
Опис
Ключові слова
техническое состояние, однородные выборки, эксплуатация, процедура Нелдера-Мида, метод наименьших квадратов
Бібліографічний опис
Серая О. В. Восстановление плотности распределения безотказной работы системы по малой выборке наблюдений / О. В. Серая, Шади Амер // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Информатика и моделирование. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2007. – № 19. – С. 167-171.