Аналітичний огляд наукових праць з актуальних проблем цивільного права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

майнові відносини, інтелектуальна власність, правовий захист, законодавство, моральна шкода, науковці

Бібліографічний опис

Черкашин А. Аналітичний огляд наукових праць з актуальних проблем цивільного права / А. Черкашин // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19-20 квітня 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 2 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 240-241.