Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Частина 4

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2020 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", природоохоронні технології, професійна безпека, здоров'я, сучасні проблеми гуманітарних наук, управління соціальними системами, підготовка кадрів, інформатика, моделювання, електромагнітна стійкість, розвиток інформаційного суспільства, страховий фонд документації, інформаційні технології Інтернета речей, міжнародна технічна освіта, обороноздатність України, цифрова трансформація, інтелектуальна власність

Бібліографічний опис

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, [28-30 жовтня 2020 р.] : у 5 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 349 с.