Узагальнення функціоналу Лагранжа в задачах нелінійного програмування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядається модифікація функціоналу Лагранжа при рішенні задач умовного оптимального проектування конструкцій, яка систематизує існуючі підходи.
The modification of Lagrange functional in problem of optimal designing is considered.

Опис

Ключові слова

параметрична оптимізація, умови Куна-Такера, обмеження-нерівності, алгоритм чисельного пошуку

Бібліографічний опис

Грищенко В. М. Узагальнення функціоналу Лагранжа в задачах нелінійного програмування / В. М. Грищенко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 30-37.