Вдосконалення технології термічної нейтралізації твердих відходів ТОВ НВО "Вертикаль"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

газоподібні викиди, паливний шлак, екологічна безпека, енергетичні установки, навколишнє середовище, забезпечення захисту повітря

Бібліографічний опис

Пономаренко К. О. Вдосконалення технології термічної нейтралізації твердих відходів ТОВ НВО "Вертикаль" / К. О. Пономаренко, О. М. Кондратенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, [28-30 жовтня 2020 р.] : у 5 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – С. 36