Применение двумерных марковских моделей для расчета надежности при усталостных отказах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Запропоновано методику прогнозування надійності елементів конструкцій на основі використання кінетичних рівнянь для опису міри пошкодження і математичного апарату теорії марковських процесів. У результаті визначаються найбільш інформаційні показники надійності – ймовірність безвідмовної роботи й щільність імовірності відмовлень.
The approach of the construction element’s reliability prediction, based on the use of kinetic equations for description of the measure of damage and the mathematical tool for Markoff’s process theory is proposed.As the result, the most informative reliability characteristics, such as no-failure operation probability and probability density of failures, are determined.,

Опис

Ключові слова

элементы конструкций, случайное нагружение, постепенные отказы, прогнозирование надежности, меры повреждений, теория марковских процессов

Бібліографічний опис

Жовдак В. А. Применение двумерных марковских моделей для расчета надежности при усталостных отказах / В. А. Жовдак // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 56-64.

Зібрання