Реєстрація сигналів різної фізичної природи в лабораторному практикумі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

мікроконтролери, фотопровідність, напівпровідники, напруга, електричні сигнали, цифрові вимірювальні прилади

Бібліографічний опис

Погорілий О. В. Реєстрація сигналів різної фізичної природи в лабораторному практикумі / О. В. Погорілий, О. М. Андреєв, О. М. Андреєва // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 18-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 88-90.