До питання про вектори української дипломатії в роки незалежності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розглядаються питання, пов’язані з основними напрямками зовнішньополітичної діяльності України після здобуття незалежності. Характеризуються історичні умови, в яких опинилася українська дипломатія та аналізуються проблеми та перспективи її подальшого розвитку.
The main directions of foreign policy of Ukraine since independence are analyzed in article. The main emphasis is focused on the problems and prospects of development Ukrainian diplomacy. The tendencies of foreign policy of Ukraine in peacemaking, participation in international organizations, and cooperation with neighboring states are characterized. The problems Ukrainian diplomacy at this stage is allocated.

Опис

Ключові слова

політика зовнішня, основи правові, визнання міжнародне, відносини міжнародні, миротворчість, організації міжнародні, Ukrainian diplomacy, foreign policy, legal framework, international recognition, international organizations, peacekeeping

Бібліографічний опис

Телуха С. С. До питання про вектори української дипломатії в роки незалежності / С. С. Телуха // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми історії України. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 25 (998). – С. 124-130.