Прорив дешифрувальників тоді-можливість використання комп'ютерів сьогодні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, електронно обчислювальна машина, ротори, цифровізація, комп'ютерні системи, механічні операції

Бібліографічний опис

Прорив дешифрувальників тоді-можливість використання комп'ютерів сьогодні / Д. С. Ковалевська [та ін.] // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 18-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 126-128.